Terapie přitahovacích polí


- Akupunktura pro mysl
 
→ Zpět na obsah ←

    Vysvětlení termínů


Předrecept
     - indikátor Úrovně vědomí (UrV). Má číslo od 20 do 175 a vztahuje se k Úrovni vědomí, ve které nemoc vzniká. Tyto úrovně jsou vysvětleny v knize Dr. Hawkinse "Síla versus Moc"; jsou to rozličné způsoby, jak obvykle přijímáme a vnímáme životní zkušenosti a co si o nich myslíme. Úroveň nemoci je kontext, ze kterého nemoc vyvstává. Kontext sám "nezpůsobuje" problém, ale bez odpovídajícího kontextu nemoc nejspíš vůbec nevznikne a nemůže se projevit. Předrecepty jsou navrženy tak, aby na nějaký čas energeticky neutralizovaly efekt tohoto kontextu. Tyto elementy kontextu jsou typizované myšlenky, akce a emoce, které jsou nemateriálními přitahovači nemoci. Proto je "normalizace" našeho kontextu nezbytná, aby mohlo nastat léčení. Předpisy na destabilizaci specifických aspektů vědomí najdete v tabulkách na konci receptáře.
Čistič energetického pole:
     V těchto předpisech je série meridiánových stimulací, které vyvádějí z rovnováhy specifické energetické narušení, které udržuje Vaši fyzickou poruchu a znemožňuje tělu, aby se samo léčilo. Je typické, že většina fyzických problémů nebo nemocí má dvě části: konkrétní energetické pole a samostatné pole symptomů nemoci. Většina fyzických problémů - ale ne všechny - používají předpis pro vyčištění energetického pole.
Odstraňovač symptomů:
     Tyto předpisy destabilizují specifické symptomy, které se k Vašemu problému vztahují. Vaše symptomy mohou být bolest, nepohodlí nebo strádání nějakého druhu. Je základní pravidlo, že předpisy na čistič energetického pole a odstraňovač symptomů by měly být poklepávány jeden po druhém každý den, kdy na sebe působíte předpisy AFT. Odstraňovač symptomů lze (při velmi obtěžujícím problému) opakovat maximálním poklepem vícekrát bezprostředně za sebou. Předpisy na čistič energetického pole a odstraňovač symptomů jsou v tomto manuálu sdruženy do jednoho předpisu, pouze občas mají označení zkratkou. Pokud nejsou označeny, bývá druhá řádka předpisu většinou odstraňovač příznaků. V některých případech je příznak samotným problémem a na to, aby se vyřešily Vaše těžkosti, není potřeba zvláštní předpis pro vyčištění energetického pole.
Nejvhodnější doba k aplikaci:
     referuje k optimální době, kdy by měl být předpis aplikován, abyste získali maximální prospěch, který Vaše snaha může přinést a nemoc mohla být nejúčinněji neutralizována. Tato časová rozlišení se vztahují k nemocem Jin a nemocem Jang, tak jak je definuje tradiční čínská akupunktura. Jsou uvedena u každého předpisu. Při denním poklepávání byste měli dodržovat zvolenou hodinu v uvedeném doporučeném rozmezí ± 1h. vůči aplikaci v minulém dni, abyste docílili maximálního efektu.
Možné doby aplikace jsou:
1 = rozednění-12h. nebo po západu slunce do 2h ráno,
2 = poledne-západ slunce nebo od 2h ráno do rozednění,
1+2 = kdykoli.
Zapamatujte si:
     Provádějte poklep každý den zhruba ve stejnou dobu plus minus 1 hodina. Pokud doba, kdy poklepáváte, je více než hodinu mimo po dva dny za sebou, začněte počítat dny od začátku, jako kdybyste nikdy nezačali poklepávat. Pokud nesprávně poklepete určitou řádku, například poklepete špatný bod nebo spletete počet, zopakujte řádek buď od začátku celého předpisu nebo od naposledy poklepávaného bodu K. Není potřeba čekat ani dělat mezeru mezi jednotlivými řádky předpisu nebo jednotlivými předpisy.
TAKÉ PAMATUJTE : pokud nebudete dodržovat doporučenou dobu, předpisy budou také fungovat, nicméně budou méně efektivní a vyžadují více času na to, aby se výsledky při odstraňování projevů nemoci projevily, když nejsou předpisy aplikovány podle "pravidel".
VELMI DŮLEŽITÉ:
Minimální poklep
BS a NP body poklepejte 10x,
RN bod poklepejte 150x.
Všechny ostatní body poklepejte 40x.
Maximální poklep (zvyšuje účinnost 5x)
BS a NP body poklepejte 15x,
RN bod poklepejte 225x.
Všechny ostatní body poklepejte 60x.
Když pracujete s jinou fyzickou nemocí než je bolest, je potřeba si uvědomit, že tělu bude nějaký čas trvat, než se po skončení poklepávání změní. Např. plísní napadené nehty musí odrůst, nemohou být jako kouzlem změněny hned po použití předpisu. Biochemická porucha organických mentálních onemocnění vyžaduje na vyřešení měsíce od ukončení aplikace předpisu atd. Zatímco příčina nemoci NENÍ ve fyzické oblasti, samotná nemoc ve fyzické oblasti JE. Nemoci nějaký čas trvá, než tělo změní a tělo potřebuje také nějaký čas na to, aby se po odstranění nemoci vrátilo zpět do své podoby.
Nevysazujte léky bez vědomí lékaře.
     Pokud příznaky nemoci zůstávají, i když jste předpis aplikovali přesně podle návodu, je pravděpodobné, že pořád ještě svými myšlenkami, přesvědčeními anebo uznáváním hodnot aktivně generujete energetické pole, které Vaši nemoc způsobuje. Úplné odstranění příznaků vyžaduje změnu Vašeho přesvědčení. Tuto formu vnitřní transformace může optimálně zprostředkovat individuální sezení.
     V domácí práci je často potřeba, abyste použili specifickou změnu metodiky. Praktická alternativa je pokračovat s používáním předpisů, jak je uvedeno výše a modlit se k Bohu, takovému, jakého uznáváte, aby zakročil. Než začnete s poklepem, měl by člověk, na kterého má být působeno, říci: "ve jménu Božím, sejmi ze mne toto soužení" ("odstraň tuto nemoc, utrpení…" podle toho, jak to cítíte). Pokud někdo další pomáhá čtením nebo poklepem, i on by měl zároveň s léčeným říci "ve jménu Božím" (ve stejný okamžik). (Nebo prohlaste, že jste léčeni Božím světlem, láskou nebo laskavostí. Po skončení poděkujte Bohu za jeho požehnání a dobrotu. Chvála, vděčnost a radost násobí léčení; opravdu léčí.)
     Další námi vyvinutá technologie - kromě předpisů na poklep - je léčení akutóny na kompaktních discích (Accutone CD Technology). Akutóny ke stimulaci meridiánových bodů využívají specifické frekvence namísto poklepu. Jsou stejně účinné jako poklep, ale aplikují se mnohem snáze a pohodlněji, je u nich zaručena přesnost aplikace a možnost nepřetržitého působení 24h/den 7dnů v týdnu na chronická nebo život ohrožující onemocnění.
  → Zpět na obsah ←

Následuje řada předpisů na poklepy meridiánových bodů, které si můžete zdarma vyzkoušet.
Z následujících problémů si podle potřeby vyberte a vytiskněte AFT předpis na poklepy příslušných bodů. Můžete ho pak mít u sebe a poklepat jej tehdy, kdy je potřeba. Výše uvedený návod je vyčerpávající.
Máte-li pocit, že Vám poklepávání nefunguje nebo si nejste jisti postupem, objednejte se na individuální sezení. Pomohu Vám najít příčinu a za použití dalších AFT technik uvolním energie, které brání změně k lepšímu.
Hodně úspěchů při proklepávání se do pohody.
 → Zpět na obsah ←