Terapie přitahovacích polí


- Akupunktura pro mysl
 
→ Zpět na obsah ←

    PŘEDRECEPTY=PŘEDPISY NA ÚROVNĚ VĚDOMÍ


Následující předpisy k úrovním vědomí jsou určeny k:
1) neutralizaci přitahovacích polí, která nás otevírají různým fyzickým nemocem;
2) snížení psychické nepohody při léčení psychiky. Úleva nastává neutralizací konkrétních přitahovacích polí a zvyšováním osobní úrovně vědomí,
3) zvyšování osobní úrovně vědomí nebo posun směrem ke spasení a osvícení.

Upřesnění k 1.bodu: když tyto předpisy používáte k eliminaci fyzického problému, měli byste použít všechny specifické předrecepty s takovou číselnou hodnotou, jaká je uvedena v předpisu pro nemoc, na kterou působíte a měla by bezprostředně předcházet aplikaci předpisu pro nemoc samotnou. Chcete-li mít jistotu, že si znovu nepřitáhnete stejnou nemoc nebo jinou na stejné úrovni, měli byste předrecepty na konkrétní nemoc aplikovat ještě asi rok poté, co příznaky nemoci vymizely. Ujistěte se, že aplikujete všechny 4 recepty pro odpovídající úroveň vědomí, tedy - Boží názor, Životní názor, Emoce a Proces.

Upřesnění k 2.bodu: když jsou používány během psychologické terapie, je pro zvládnutí určitého problému potřeba předrecepty zjistit kineziologickým testem. K tomuto účelu byste měli použít prohlášení: "energetické pole, které je za problémem tohoto pacienta, je na úrovni 175...150...125...100...a tak dále". Jestli chcete, můžete konkrétní předpis na snížení pacientových obtíží vytestovat prohlášením "tento problém je v pacientově božím názoru, životním názoru, emoci, procesu". Jakmile je stanovena úroveň vědomí problému, aplikujte všechny předpisy nebo konkrétní předpis, který byl zjištěn kineziologickým testem. I když není potřeba, aby se pacient během působení AFT na léčbu soustředil, je to lepší. Aplikujte odpovídající formule na pacienta 1-3x. Po aplikaci zkontrolujte úroveň pacientova problému. Pokud nenastalo zlepšení, je tu vliv jiného energetického pole. Na specifické emocionální reakce a tendence jsou vhodné "další psychologické předpisy". Jsou používány obdobně jako úrovně vědomí. Předpis, který pacient potřebuje, se určuje kineziologickým testem.

Upřesnění ke 3.bodu: pokud jsou používány k osobnímu růstu, měla by se každá z pěti sad pro určitou úroveň vědomí aplikovat denně. Udělejte všech pět předpisů na každé úrovni vědomí od hanby po neutralitu. Jednotlivé sady předpisů by měly být aplikovány po sobě, každá 90 dnů (3 měsíce). Dělejte je v pořadí, v jakém jsou zde uvedeny: Emoce, Proces, Životní názor, Boží názor a potom Karmu. Po té, co určitou sadu dokončíte, bude potřeba ji opakovat jednou týdně, abyste zůstali mimo vliv příbuzných přitahovacích polí. Pokud jste mimořádně energetičtí a odhodlaní, můžete denně provádět více než jednu sérii. Je možné ukončit všechny předpisy UrV dokonce ve třech až šesti měsících. Někteří dávají přednost dokončení úrovní vědomí 20-100 za tři měsíce, potom dělají úrovně vědomí 125-250 v dalších šesti měsících. Osobní úroveň vědomí je pozitivní a prospěšná pro společnost. To je to, co Hawkins nazývá "bránou" k vyššímu vědomí.

Poznámka: všechny psychologické předpisy mohou být použity podle potřeby nebo když se emoce, které se to týká, vrátí. To se může stát během prvních 3-6 měsíců. Když jsou předpisy používány k tomuto účelu, měly by být úspěšně uplatněny třikrát pro každou aplikaci. Mezi každou úspěšnou léčbou nečekejte déle než 5 minut.

 → Zpět na obsah ←

 

 → Zpět na obsah ←