Terapie přitahovacích polí


- Akupunktura pro mysl
 
→ Zpět na obsah ←

    NÁVOD K POUŽITÍ PŘEDPISŮ
  
     Chcete-li své problémy začít řešit ihned, vyzkoušejte techniku poklepu, na kterou je zde uveden návod.
Předpisy AFT zbavují tělo energetických polí, která jsou zodpovědná za udržování uvedených fyzických stavů. Nemoc je výsledkem manifestace našich myšlenek. Náš názor na vesmír je, že tělo a mysl jsou izomorfické; jsou jinými formami stejné věci. Tělo je jen odrazem energie našich myšlenek. Naše zkušenost ukazuje, že když se energie naší bytosti pozvedne, fyzická hmota, tedy fyzické tělo ji následuje. Jelikož k rozvoji nemoci přispívají jak vědomé tak podvědomé myšlenky, nemůžeme zaručit úspěch naší metody o nic více, než tradiční medicína. AFT je metoda, která Vám umožní změnit bezděčný vliv energie Vaší mysli na tělo. Podle našich zkušeností většina lidí z výsledků naší metody zklamána není. Spíše jsou udiveni, jakých výsledků vlastním přičiněním dosáhli. Léčení metodou AFT nemá žádné vedlejší účinky - jednoduše je nebo není účinné. Jediné, co je potřeba, je aplikovat předpisy tak, jak je uvedeno.
     Přístup k nemoci je v této metodě naprosto jiný, než známé vědecké přístupy. Mudrcové a kvantoví fyzici se shodují, že ve fyzickém světě "příčina" nemoci neleží. Sami si stanovujeme souvislosti našeho bytí. Pokud to uděláme dobře, ani zápalné jiskry fyzického světa neroznítí oheň, který by tělo nedokázalo uhasit. Dokud se nenaučíme vytvářet zdravé souvislosti, dává nám metoda AFT možnost jakýkoliv vzplanuvší oheň uhasit.
Všeobecné pokyny:
     1) najděte recept, který odpovídá Vašim problémům. Předpisy jsou řazeny abecedně a v jednoduchých seskupeních jako "oční problémy", "ušní problémy", "zažívací problémy", "bolesti kloubů" a tak dále. Pokud nemůžete Váš problém najít v seznamu, napište mi. Je možné, že předpis je k dispozici na ústředí anebo Vaši nemoc pokrývá nějaký všeobecnější předpis. Např. kožní plísně pokrývá předpis Kvasinkové a houbové infekce.
     2) poklepávání předpisu: začneme s konkrétním předreceptem, který je stanoven pro vyhledanou nemoc. Poklepávejte na jednotlivé body tak, jak jsou za sebou řazeny v předpisu. Poklepávejte zlehka a při tom počítejte, abyste poklepali přesně určený počet, tedy tolikrát, kolik uvádějí tabulky. Potom poklepejte další bod, atd.. Pokud uděláte chybu, poklepejte celý řádek ihned znovu nebo od posledního bodu K.
Potom poklepejte čistič energetického pole a odstraňovač symptomů odpovídající vybrané nemoci.
Opakujte proces poklepávání každodenně, přibližně ve stejnou denní dobu, buď tak dlouho, kolik je uvedeno v předpisu nebo dokud projevy nemoci nezmizí. Poklepávejte v "nejlepší dobu aplikace", pokud je to možné.
     Je velice důležité vědět, že poklepávat sám sebe funguje, ale když se navzájem s někým poklepáváte, je to ještě lepší. Pokud nemáte nikoho, kdo by Vám pomohl, můžete se obrátit na svou vyšší sílu, aby s Vámi tento postup prováděla. Prohlaste např., že jste léčeni ve jménu Božím nebo Božím světle, Boží láskou a Boží laskavostí. Poděkujte Bohu za jeho požehnání a dobrotu. Chvála, vděčnost a radost násobí léčení; opravdu léčí.
     Pro maximální efektivnost by měly být předpisy poklepávány v následujícím pořadí: nejdříve předpis pro úroveň vědomí (předrecept), poté čistič energetického pole a po něm odstraňovač symptomů (příznaků). Pokud poklepáváte více než jeden předpis se stejnou úrovní vědomí, doporučujeme poklepat všechny zahrnuté předpisy na úrovně vědomí a ihned potom všechny předpisy na fyzické problémy, které jsou na stejné úrovni vědomí. Tím ušetříte čas, který zabere opakované poklepávání stejné úrovně vědomí jiné nemoci.
     Je důležité si pamatovat, že si používáním předpisů AFT nemůžete ublížit. Také si všimněte, že když znásobíte počet poklepů jednotlivých meridiánových bodů během aplikace, urychlíte tím uzdravení nemoci. Počet poklepů, který je uvedený v tabulce umístění meridiánových bodů AFT, je minimální počet potřebný ke správné stimulaci meridiánového systému. Níže je uveden přesný návod, jak urychlit odstranění příznaků nemoci zvýšením počtu poklepů na meridiánový bod během aplikace předpisu.
Na chronické nebo život ohrožující případy poklepávejte další roční období nebo dokud svalový test nestanoví, že je problém vyřešen. (Např. určité roční období u alergií.)
     Abyste ušetřili čas, například při náhlé bolesti nebo když si chcete zkontrolovat, jestli bude předpis účinný na projevy Vaší nemoci, můžete vynechat uvedené předrecepty na úrovně vědomí a poklepat pouze samotný předpis.
Nedosahujete-li uspokojivých výsledků:
• 1) ověřte, zda používáte jednotlivé předpisy správně, že poklepáváte na správná místa na rukou, hlavě aj.,
• 2) zkuste jiný předpis, který se vztahuje na podobnou kondici. Možná jste chyboval ve své diagnóze. (Například když kýcháte, máte horečku a teče Vám z nosu. Je to alergie, běžné nachlazení, chřipka, zápal plic, bronchitida nebo nějaká kombinace? – toto lze přesně vytestovat na individuálním sezení.),
• 3) pokud Vám Vaše fyzická kondice neumožňuje poklepávat body správně, měl by předpis aplikovat někdo jiný,
• 4) pokud jste použili minimální počet poklepů, použijte na podruhé maximální počet poklepů na meridiánové body. Také lze poklepávat odstraňovač symptomů několikrát za sebou (třeba i 10x),
• 5) když pracujete s jinou fyzickou nemocí než je bolest, je potřeba si uvědomit, že tělu nějaký čas trvá, než se po skončení poklepávání změní. Např. plísní napadené nehty musí odrůst, nemohou být jako kouzlem změněny hned po použití předpisu. Biochemické narušení, které organická mentální onemocnění provázejí, vyžaduje na vyřešení celé měsíce od ukončení aplikace předpisu. Zatímco příčina nemoci NENÍ ve fyzické sféře, samotná nemoc v ní JE. Nemoci nějaký čas trvá, než tělo změní a tělo zpětně potřebuje čas, aby se po odstranění nemoci mohlo napravit.
• 6) poproste o vyšší pomoc.
Kde a jak poklepávat:
     Místa poklepu jsou specifické meridiánové body. Dokud se s body neseznámíte, mějte tabulku na očích. Všechny body se poklepávají minimálně 40x kromě RN (ruky nahoře - 150x), BS (brada střed - 10x) a NP (nos pod=pod nosem - 10x). Kromě bodů B (brzlík), V(vrchol hlavy), Z(zezadu na okcipitálním výběžku) BS a NP můžete zaměňovat během poklepávání strany těla (vpravo nebo vlevo) a přitom dosahovat stejných výsledků. Uvedený počet poklepů dodržujte, jak nejpřesněji dokážete. (Místo počítání si můžete vymyslet básničku s dvaceti slabikami a tu při poklepu v duchu říkat, pak si jen na prstech ukazovat kolikrát už jste ji řekli - je to účelné především u bodu RN). Poklepávejte jemně ale důrazně, jedním prstem (např. bod OP), prsty zformovanými do "špetičky", nebo až všemi prsty vedle sebe - lze na bod B nebo V (tedy tam, kde si nejste jisti, kde se přesně bod nachází). U bodu HS (hlasivky) je potřeba důrazným klepnutím vychýlit ohryzek do strany, aby byl bod stimulován, protože se nachází vevnitř krku pod ohryzkem. Jako kontrola, že je bod dostatečně stimulován, poslouží, když poklepávaný udělá zvuk "ááááá". Přerušuje-li se zvuk hlasu při poklepu, je to dostačující stimulace.  → Zpět na obsah ←