ŠAMANSKÁ CESTA


Tento přístup je mou vlastní metodou. Vznikl ke konci roku 2011. Pramení z vnitřních přeměn, kterými jsem v tom roce intenzivně procházela. Silně mě ovlivnily. Mj. jsem si hluboce uvědomila svůj vztah k přírodě jako takové – a konkrétně k české krajině. Miluji naši zemi. Cítím se s ní přirozeně a pevně spojená. A protože žiji v Praze, poblíž parku Stromovka, jednoho z nejstarších a nejkrásnějších českých přírodních chrámů, moje kroky často vedou právě tam. Při geomantických akcích s Marko Pogačnikem a Janem Tajbošem jsem se seznámila s místními přírodními bytostmi. Toto přátelství stále prohlubuji.

Šamanská cesta může probíhat individuálně nebo ve skupině. Postup je v zásadě stejný.

Před cestou se sejdeme v mé pracovně a probereme spolu váš záměr a motivaci. Obvykle má klient nějaké potíže – ať už jde o záležitost fyzického zdraví, disharmonie psychiky, partnerská témata, spirituální rozvoj…či třeba nedostatek finančních prostředků atd.. Anebo touží podpořit a naplnit některé své přání. (Pokud zjistíme, že je to přání, které vychází z jeho srdce, cesta je shora povolena.)

Vlastní cesta vypadá pro nezúčastněné pozorovatele jako procházka. Chvílemi se zastavujeme, protože o sobě dávají vědět místní bytosti. Komunikuji s nimi. Zapojují se do průběhu cesty. Vrcholem je rituál – imaginativní obřad na vyjímečném silovém místě. Můžeme se odtud propojit s jakýmkoli bodem na Zemi a také s Nejvyšší esencí Života.

Po rituálu respektuji aktuální naladění klientů. Někdy se lidé cítí natolik plní vnitřních prožitků, že dávají přednost návratu ze Stromovky v tichosti. Jsou sami se sebou. Nechávají si vjemy usadit. Pokud ale mají naopak potřebu zažité obrazy, tělesné či emoční prožitky, pozorované reakce v krajině nebo cokoli dalšího rozebrat, mluvíme o nich. Pomohu jim je uchopit.

Vrátíme se spolu do mé pracovny. Podle přání klienta může cesta končit např. očistou (a případně i čtením) jeho čakerního systému. Informace, které mu takto poskytnu, cestu dotvoří, uzavřou a scelí.


Jak vidím šamana?

Možná, že je to ten, kdo naslouchá.

 Naslouchá Větru,

                               Dešti,

                                       Ohni,

                                               Zemi…

                                                          Nejvyšší esenci Života… životu samému.

A všechno, co šaman uslyší, všechno, co jím projde až na dřeň, až do kořenů, je připraven předat.

Předává slovem, dotekem, písní, tancem, kresbou… celou svou podstatou.

Šaman je otevřená nádoba. Pomyslné písmeno X stojící pevně mezi nebem a zemí. Splývá s Existencí.