O mně

Ajasta Mgr. Hana Hrušková

Když jsem poprvé, těsně před usnutím, uviděla zářivě nádherné květiny, které si jen tak visely v prostoru nad mou hlavou, bylo mi necelých pět let. Potěšily mě a přinesly mi příjemné a konejšivé sny. Někdy v té době jsem také intuitivně pochopila, co budu jednou v životě dělat. Přistoupila jsem k tatínkovi, objala ho kolem ramen a s vážnou tváří jsem se ho zeptala: „Tati, máš proglémy??“ I s tím „g“ uprostřed slova J

Uplynulo mnoho let. Dnes se s velkou péčí věnuji psychoterapeutické praxi. Svým klientům pozorně naslouchám a vnímám je. Ke zpracování  jejich témat používám účinné nástroje.

Nabízím individuální konzultace i skupinové akce. Mj. se zabývám vztahovými tématy, otázkami sebehodnoty a sebevědomí. Praktikuji osobní i skupinové konstelace a pohyby duše. Rozvíjím s klienty téma „jak se zaměřit na svůj cíl a zrealizovat ho“. Připravuji semináře pro manažery a vedoucí pracovníky. Pracuji se ženskou skupinou. Věnuji se oblasti spirituality, mystiky a duchovní cesty. Vedu imaginativně-meditační večery.

Stále na sobě pracuji a vzdělávám se. Svá studia jsem zahájila gymnáziem. V roce 1986 jsem pokračovala na Jihočeské univerzitě. V roce 1991 jsem tu absolvovala oborem ruský jazyk a literatura a společenské vědy. Odpromovala jsem s čerstvě narozeným synem Honzíkem a pevným rozhodnutím stát se tou nejlepší mámou (nejlépe během okamžikuJ ). V dalších studiích jsem pokračovala až za čtyři roky. Jako první mě zaujala metoda HAP neboli hlubinná abreaktivní psychoterapie Andreje Dragomireckého. Poté práce s Energií Reiki. Následovaly některé kurzy aura-somy a Erikových esencí, automatická kresba, energetická psychologie AFT a Akupunktura pro mysl psychiatra doktora Kurta Eberta, emoční terapie Tachyonizovanými krystaly a Vortex semináře osobního rozvoje na Univerzitě integrovaných věd u autora metody Tachyonizace profesora Davida Wagnera, systemické a rodinné konstelace a pohyby duše u Bhagata. Plus řada seminářů, přednášek a individuálních sezení. V současné době studuji dvouletou školu craniosakrální biodynamiky. Pravidelně medituji a dělám energetická cvičení. Syn úspěšně odmaturoval.

Když se zamýšlím nad tím, jak dnes žiji, uvědomuji si, že nejlépe to vystihuje citát:  „Netlač řeku, teče sama“.

 Jméno Ajasta v překladu znamená oceán lásky.  Jde tu o lásku a Lásku jako esenciální kvalitu J. Pojmenovali mě tak v roce 2000 v indickém městě Puna, v tamním duchovním Osho centru. Až po několika letech jsem měla tu čest zažít a skutečně pochopit, že jméno rezonuje se základní vibrací mojí podstaty. Abych skutečný obsah jména naplnila, potřebovala jsem projít určitou cestou…a to jak vnitřní, tak i vnější…J