Konstelace a pohyby duše

 

Systemické rodinné konstelace:
líbí se mi, jak je vystihuje můj učitel Bhagat J. Zeilhofer: „Bez ohledu na to, co děláme, kdo jsme nebo kde žijeme, všichni máme něco společného – narodili jsme se do rodiny. Vědět, že jsme ovlivňováni osudy nejméně tří generací v našem rodinném systému, je zároveň šokující i osvobozující. – Šokující v tom smyslu, že následujeme nebo se identifikujeme se zapomenutými, vyloučenými nebo mrtvými členy našeho rodinného systému, aniž se ohlížíme na to, jaké to má důsledky pro náš vlastní osud. K tomu nás vede hluboká věrnost a nevědomá touha obnovit rovnováhu. – Osvobozující v tom smyslu, že jsme konečně schopni přiznat a dokončit, co jsme nedokončili, přijmout do svého srdce všechny členy rodiny a umožnit každému, aby žil plným životem.“

Příklady dalších témat konstelací:
Konstelace traumatu: s tématikou závažných, přelomových životních událostí jako je smrt, vražda, sebevražda, nehoda, incest, potrat…

Konstelace zdraví: fyzické i psychické nemoci – odkrytí příčin, nastartování a podpora průběhu léčby…
Konstelace partnerských vztahů: každodenní soužití, být mužem – být ženou, respekt, sexualita, nevěra, rozchod, rozvod…

Konstelace vztahu k sobě samým: sebevědomí, sebehodnota, respekt vůči sobě, hranice, sebedůvěra…
Konstelace školní: na problematické situace z prostředí všech typů škol: např. vztah učitel - žák, rodina a škola, šikana, nový žák a třídní kolektiv…

Konstelace pracovní: odpovědi na vaše důležité otázky z oblasti zaměstnání či podnikání: vztahy v kolektivu, prosperita a schopnost konkurence, workoholismus, syndrom vyhoření…
Záliby, zájmy, koníčky – pohyby duše: jak své oblíbené činnosti rozvíjet, najít pro ně dost času, i když se zdá, že „to nejde“… Konstelace peněžní: příčiny celkového nedostatku peněz a chudoby, výkyvů v přísunu peněz…

Co s sebou?
ODVAHU pravdivě se podívat do jádra vlastních vnitřních témat. CHUŤ něco změnit.
OCHOTU a OTEVŘENOST PŘIJMOUT ty proudy, které z konstelací vyplynou.
Můj výcvik: Institut rodinných konstelací, Bhagat J. Zeilhofer.
Jak dlouho se konstelacemi zabývám? Intenzivně od roku 2008. Postavila jsem řadu konstelací a v mnoha konstelacích mých kolegů jsem účinkovala. Čím déle je tato metoda součástí mého pracovního života, tím větší pokoru a úctu cítím k tomu, co se v konstelacích děje. Jsem průvodkyní – konstelářkou – ve smyslu citátu: „Netlač řeku, teče sama.“
Kontraindikace: akutní stav nemoci fyzické i psychické, silná psychofarmaka atp..
lov.

 

Termíny pravidelných konstelací najdete v sekci AKCE.

 

Konstelace nám umožňují znovunalezení Řádu.