Terapie - Čtení čaker

 

Čtení čaker je součástí terapie Tachyonizovaným krystalem Vogel. Ten byl nazván podle muže, který vymyslel jeho tvar a vybrousil jej. Na místa, kam je zaměřen, přivádí Vogel Tachyonovou energii o síle laserového paprsku. (Takové malé příruční dělo J)

Vogel je vybroušený do mnoha plošek. Energii, kterou přivádí, vnímám rukama z obou stran klientova fyzického těla. Cítím, kde se nacházejí znečištěná Subtilní organizující energetická pole a šetrně je odstraňuji. Poté Vogelem na zpracovávaná místa doplňuji novou, čistou energii.

Terapie Vogelem se dá použít na všechny druhy obtíží a nemocí, ať už fyzických či psychických. V kombinaci se čtením čaker jej praktikuji i jako způsob, jak klientovi poskytnout informace nejrůznějšího druhu, čili jako chanelling.

Čtení čaker jako takové dělám už řadu let. Rozvíjelo se postupně a jaksi samo od sebe. Poprvé se tak stalo před šestnácti lety, krátce po mém zasvěcení do prvního stupně Reiki. Zjistila jsem, že když „jedu“ rukama aurou klientů, mám potřebu sdělovat jim určité věci… Překvapilo mě to. Navíc jsem cítila, že si potřebuji dodat odvahu a to, co cítím a vnímám, skutečně říct nahlas. Jinak se v práci s Energií nedostanu dál.

Sdělované informace se týkaly minulých životů, aktuálních osobních klientových problémů, zdraví, rodiny, situace v zaměstnání… Duchovní hledači dostávali instrukce ke své duchovní cestě. Někteří lidé, když tyto věci uslyšeli, zareagovali fyzicky nebo i emotivně: trhli sebou, jakoby se lekli, rozplakali se … začali mi vyprávět, jak jim vše zapadá do kontextu života…

Čtení čaker spojené s očistou fyzického i jemněhmotných těl  Tachyonizovaným krystalem Vogel je věcí napojení na Univerzální EnergiiJ V jednotlivých centrech jsou uloženy konkrétní informace z nejrůznějších oblastí života: mohou být např. o stavu těchto center (emoce, pocity, fyzický stav), o tématech, která jsou s jednotlivými centry spojena, o důležitých životních krocích, kterými se klient právě zabývá…

Každé čtení je individuální. Neřídím jej. Informace přicházejí samy od sebe. Mým úkolem je zůstat v pozici pokorného nástroje. Naslouchám, vnímám a předávám. J