Ceník

 

Ceny pro všechny druhy terapie:

první hodina 701 korun,

každá další hodina 500 korun.

 

Cena za výklad karet: 

700 korun za hodinu.

 

Cena masáže na stroji Rolletic:

110 korun za hodinu.